Kurumsal Yaklaşımımız

GÜVEN ve İŞ ETİĞİ: Binko Yapı başta müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları olmak üzere; resmi ve özel tüm sosyal çevresiyle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler yürütür. Taahhütlerini zamanında ve beklentilerin üzerinde karşılamayı hedefler. Meslektaşlarıyla iş etiğine, gelişime ve karşılıklı saygıya dayalı rekabet şartlarında yarışır.

YÜKSEK KALİTE: Projelendirme safhasından malzeme seçimine; planlamadan uygulamaya kadar tüm iş süreçlerinde sektörünün gerektirdiği uluslararası kalite standartlarını uygular. Birikimini, tüketici beklentileriyle birleştirerek üst düzey yaşam alanları kurar.

ESTETİK BAKIŞ: Kültürel birikimimiz olan geleneksel mimari anlayışımız ile modern mimari tarzları birleştirerek; estetik, kullanışlı, çevresine ve yaşayanlarına değer katan yaşam alanları tasarlar.

DOĞAYA SAYGI: Geçmişten bize kalan ve geleceğe bırakacağımız bir miras olarak gördüğü doğayı, azami ölçüde korumak için, projelendirmeden malzeme seçimine ve uygulamaya kadar tüm iş süreçlerini çevre hassasiyetiyle yürütür. Kurduğu yaşam alanlarının doğanın içinde, doğal florayla uyumlu ve doğaya zarar vermeyecek nitelikte olmasına özen gösterir.

İNSANA ve DEĞERLERE SAYGI: İnsanın doğasından kaynaklanan ihtiyaç ve değerler ile toplumsal yaşamdan kaynaklanan tüm değerleri iş yapış prensiplerinde başa alır. Tasarladığı yaşam alanlarını bu değerler çerçevesinde; komşuluk, mahallelilik, dostluk anlayışına uygun sosyal donatı alanlarıyla kurgular.